வியாழன், 26 ஜூலை, 2018

தோன்றிற் _____?_____ தோன்றுக

"அபியும் நானும்" திரைப்படத்தில் வரும் ஒரு காட்சி... அந்தப் படத்தை பார்க்காதவர்களுக்குக்காக ஓர் விளக்கம் :- தெருவில் திரியும் ஒரு பிச்சைக்காரனை அழைத்து வந்து, "நம்முடனேயே இருக்கட்டும்" என்று தன் தந்தையிடம் சொல்கிறார் மகள்... அந்த மகளின் மனதில் எந்த உணர்வு மிகுந்திருக்கும்....? சிலரை "குழந்தை மனசுய்யா அவங்களுக்கு" என்கிறோமே அது என்ன...? வேறு மாதிரி சிந்திப்போம்...

ஞாயிறு, 15 ஜூலை, 2018

நடுவுல கொஞ்சம் பக்கத்த காணோம்...!

தோன்றிற் புகழொடு தோன்றுக அஃதிலார்
தோன்றலின் தோன்றாமை நன்று (குறள் எண் : 236)