இடுகைகள்

வெங்கோலனும் மூடர் கூடமும்...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... // சட்டம் போட்டு திருடுற கூட்டம் திருடிக் கொண்டே இருக்குது, அதைத் திட்டம் போட்டுத் தருகிற கூட்டம் வருடிக் கொண்டே இருக்குது... திருந்தாதே தலைவா திருத்தாதே... கெடுக்கிற காலம் நெருங்குவதால் இனி வாழ்கிற அவசியம் இருக்காது... இருக்கிறதெல்லாம் ஏலத்திற்குப் போனா ⚊ சிரிக்கிற வேலையும் இருக்காது, அழுகிற வேலையும் இருக்காது... // முந்தைய பகுதியை வாசிக்காதவர்களுக்காக ☛ பேயாட்சி ☚ இது போல் உள்ள வெங்கோலனின் தலைமையைத் துதித்து நாட்டையே கெடுத்துக் கொண்டிருக்கும் சில மனித உயிர்களை ஐயன் என்னவாக குறிப்பிடுகிறார்...? ஐயனே அரசியல் களத்தில்...!

பேயாட்சி...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... செங்கோன்மை, கொடுங்கோன்மை அதிகாரங்களை இணைத்து முன்பு பதிவு செய்தேன்... அதன் இணைப்பு →இங்கே← இப்போது அதன் தொடர்ச்சியாக அதிகார அகர வரிசையில் கடைசி வரும் அதிகாரம் தொடர்கிறது... இந்த முறை குறளின் குரலாக - ஐயனே அரசியல் களத்தில்...!

பொறை...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... வலிமையுள் வலிமை எது...? பொறுமை காப்பது கோழைத்தனமா...? புறங்கூறுபவர்களாலும், நற்பண்புடையவர்கள் குறைவதாலும் உலகின் நிலை என்னவாகும்...? பொறுமை காக்கப் பேராற்றல் படைத்தவர் யார்...? தம்மை இகழ்ந்து பழித்துப் பேசுபவர்களையும் தாங்கிக் கொள்ளுதல் தலையாய பண்பு என்பது, தனது மேலேயே நின்று தன்னை ஆழமாக வெட்டி அல்லது குழிதோண்டுபவர்களையும் சாய்த்துவிடாமல் தாங்கிக் கொள்ளும் நிலம் போல இருக்க வேண்டும் என்பதே : அகழ்வாரைத் தாங்கும் நிலம்போலத் தம்மை இகழ்வார்ப் பொறுத்தல் தலை அத்தகைய நிலமே சுமையாகக் கருதும் மூவர் யார் ? 'பொறை' எனும் சொல் உள்ள அனைத்து குறள்களின் குரல் :