இடுகைகள்

திருக்குறள் போற்றி...

படம்
அண்மையில் மறைந்த புலவர் இரா. இளங்குமரனார் அவர்கள் எழுதிய நூல்கள், பெற்ற விருதுகள், தமிழ் அமைப்புகளின் பொறுப்புகள் என சில சிறப்புகளை → இங்கே ← சொடுக்கி அறியலாம்... பாவலர், சொற்பொழிவாளர், தமிழ்ச் சொற்பிறப்பு மொழியறிஞர், எழுத்தாளர், தமிழாய்வாளர், தமிழிய வரலாற்று வரைவாளர், பதிப்பாசிரியர், உரையாசிரியர், தமிழியக்கச் செயற்பாட்டாளர், தமிழ்நெறி பரப்புநர் எனப் பன்முகங்கொண்டவர்... அதிர்ந்து பேசா பண்பாளர், ஆய்ந்துபேசும் அறிஞர், எழுத்தாளராக வாழ்வதற்காக அரசுப்பணியைத் துறந்தவர், கண்பார்வை இழந்தாலும் தனது எழுத்துப்பணி தடைப்படக்கூடாது என்பதற்காகக் கண்களை மூடியெழுதிப் பழகியவர்... திருக்குறளுக்கு உரையைத் திருக்குறளிலேயே தேடவேண்டுமென வலியுறுத்திய குறளாசான்... குறள் வழித் திருமணம், புதுமனை புகுவிழா என குறளியத்தை வாழ்வியல் நெறியாக வகுத்து வாழ்ந்து காட்டியவர்... அவர் எழுதிய "திருக்குறள் போற்றி" பற்றிய விளக்கம் தொடர்கிறது :- அறத்தால் பொருள் ஈட்டி இன்பமுடன் வாழ்க... (சனவரி 30, 1930 – சூலை 25, 2021)

இருவிழிக் கல்விக்கொள்கை...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்... உலகில் உள்ள அனைத்து மனிதர்களுக்கும் தேவையான :-

அன்பின் வழியது...

படம்
வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே... முந்தைய பதிவுகளின் இணைப்பு →அன்பின் கருவி...← →அன்பு என்பது...← முதலில் ஒரு பாட்டு கேட்போமா...?