இடுகைகள்


ஆருயிரே மன்னவரே...

படம்
வணக்கம் நண்பர்களே... இந்த வருட ஆரம்பத்தில் →முன்னோட்டமாக← ஆரம்பித்து, →நாணுத்துறவுரைத்தல்←→அலரறிவுறுத்தல்← அதிகாரங்கள் அடுத்து நிகழ்வது பிரிவு - கற்பியலின் முதல் அதிகாரம் பிரிவாற்றாமை - அதற்கேற்ப ஒரு பாடலை முதலில் கேட்போமா...?

கல்லாதது குறளளவு...

படம்
வணக்கம் நண்பர்களே... கணினியில் Windows 10-யை அனைவரும் பயன்படுத்திக் கொண்டிருப்போம்...

யானையின் காதில் தமிழ் பேசியது கிளி.!?

படம்
வணக்கம் நண்பர்களே... நம் நண்பர் நீச்சல்காரன் அவர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொண்டு பதிவைத் தொடர்கிறேன்...

மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது...!

படம்
வணக்கம் நண்பர்களே...

ஆணுக்கு கற்பு உண்டா...?

படம்
வணக்கம் நண்பர்களே... தலைப்பின் விடையை அறியத் திருக்குறளில் பெருந்தக்க எனும் சொல்லும், யாவுள எனும் சொல்லையும் ஆராய்வோம்... அதற்கு முன் ☊

மனுசன மனுசன் சாப்பிடுராண்டா தம்பி பயலே...!

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்...

நாடு அதை நாடு...

படம்
அனைவருக்கும் வணக்கம்...

 


சுய விவரம் | தொடர்பு படிவம் | பிரபலமான 10 பதிவுகள் | குறளின் குரல் மற்றும் வலைப்பூ உருவாக்கம் பற்றிய பதிவுகள் | அனைத்திற்குமான இணைப்பு :-

வணக்கம்

பக்கக்காட்சிகள் 18/10/2011 முதல் :வாருங்கள் நண்பர்களாவோம் :


சமூக வலைத்தளங்கள் மூலம் இணைந்து தொடர :