புதன், 27 நவம்பர், 2013

வாழ்ந்து கெட்டவர்கள்...!


வணக்கம் நண்பர்களே : வாழும் மட்டும் நன்மைக்காக வாழ்ந்து பார்ப்போம் வாடா நைனா... வாழ்வு யார் பக்கம் ? - அது நல்லவர் பக்கம்...! வாழ்வு யார் பக்கம் ? - அது நல்லவர் பக்கம்...! அட ஆடியில் செய்தவன் - ஆவணி வந்ததும் அனுபவிப்பானடா...! அவன் தேடிய வினையை வீட்டுக்கு வரலாம் பின்னால் பாரடா...! (படம் : காளி)

திங்கள், 18 நவம்பர், 2013

சபாஷ் சரியான போட்டி..!


வணக்கம் நண்பர்களே... ரூபனின் தீபாவளி சிறப்புக் கவிதைப் போட்டி பற்றிய ஒரு சிறிய தொகுப்பு எனது பார்வையில்...