வியாழன், 24 ஜனவரி, 2019

இசையை தேடி ஒரு பயணம்...

அனைவருக்கும் வணக்கம்... உலகத்தில் யாருக்குத் தான் புகழ் பிடிக்காது...? நானும் தேடினேன், ஆனால் புகழை அல்ல...! வாங்க பேசுவோம்...!