புதன், 5 செப்டம்பர், 2018

இருப்பவர்கள் இதயத்திலே இரக்கமதை விதைக்கணும்...

நாம் இப்போது இந்தப் பதிவின் தலைப்பை மனத்தில் கொண்டு தொடருவோம் வாங்க... முந்தைய பதிவுகளை வாசிக்காதவர்கள் இணைப்பை (→ ←) சொடுக்கவும்...