சனி, 9 டிசம்பர், 2017

வெள்ளி விழா


அன்பும் அறனும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது