வியாழன், 28 பிப்ரவரி, 2013

இதே வாழ்வை தான் வாழ்வீர்களா...?


வணக்கம் நண்பர்களே... வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாகவே இல்லை... என்ன வாழ்க்கைடா இது...? திவா கி திவா... என்ன இது உளறல்...? வாருங்கள் என்னவென்று பார்ப்போம்...