புதன், 5 செப்டம்பர், 2018

இருப்பவர்கள் இதயத்திலே இரக்கமதை விதைக்கணும்...

மாணவ மாணவிகளின் பதில்களை, கீழுள்ள காணொளியில் button-யை சொடுக்கி காண்க... முடிவில் உள்ள நல்ல கருத்துக்கள் சிலதும், இன்றைய காலத்தில் பலருக்கும் அவசியம் தேவைப்படுகிறது...(!)